ก่อนที่จะสร้างบ้านมณีแดงโฮมสเตย์ อาคารหลังนี้เป็นเพียงส่วนต่อขยายโรงงานผลิตน้ำขวด สภาพแวดล้อมถูกห้อมล้อมด้วยดินแห้ง ไม่มีต้นไม้ใหญ่ ไม่มีการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่วัดได้สูงถึง 37 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายน เมื่อมีนโยบายทำเป็นโฮมสเตย์ อาคารนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นห้องจัดเลี้ยง

         ต่อมาสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปจากการเริ่มปรุงแต่งทางเดิน บ่อน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ท้องนาเดิมให้เป็นคูน้ำและทางเดินในพื้นที่ท้องนาเดิม มีการปลูกป่าชายเลน จากทีมงานและแขกผู้มาเยือนจากหลายหมู่คณะ จนเกิดเป็นป่าชายเลน

         ช่วงเวลาประมาณ 3 ปีต่อมาป่าชายเลนได้เจริญเติบโตงอกงามกลายเป็นการสร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ใหม่เป็นแหล่งที่อยู่ของ ปู กุ้ง ปลา

         อุณหภูมิสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปจากที่ร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 31-32 องศาเซลเซียส ในช่วงตอนบ่ายของฤดูร้อน ซึ่งสร้างความเย็นสบายให้กับผู้มาพักผ่อน

         และด้วยเหตุที่ป่าชายเลนและพืชพรรณเหล่านี้อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของกลุ่มอาคาร จึงทำให้ลมประจำที่พัดผ่านน้ำเอาความเย็นของป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมเข้าสู่อาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารห้องอาหาร ซึ่งเป็นอาคารที่มีมุ้งลวดโดยรอบ ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบาย  ผนวกกับการเพิ่มการหมุนเวียนอากาศด้วยพัดลมอย่างทั่วถึงให้ได้รับอิทธิพลของอากาศ  รวมทั้งระบบหลังคาและช่องแสงซึ่งออกแบบให้กันความร้อนอย่างสมบูรณ์จากแสงอาทิตย์จึงทำให้ห้องอาหาร ซึ่งไม่ปรับอากาศรู้สึกเย็นสบายกว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมาก นับเป็นเอกลักษณ์ของห้องอาหารแห่งเดี่ยวในจันทบุรี ที่นำเอาทฤษฎีการออกแบบสำหรับเมืองร้อนชื้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อประโยชน์ของผู้มาเยี่ยมเยือน

         ในส่วนของห้องจัดเลี้ยงที่เป็นอาคารปรับอากาศได้ออกแบบรูปทรงอาคารและเลือกสรรวัสดุที่ป้องกันความร้อนและความชื้นให้กับห้องปรับอากาศให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกสบายทุกชั่วขณะโดยใช้เครื่องปรับอากาศน้อยกว่าอาคารทั่วไปมากกว่า 6 เท่า ส่วนประกอบที่สำคัญของห้องจัดเลี้ยงนี้เป็นอาคารที่ออกแบบให้มีช่วงพาดกว้าง โปร่ง โล่ง สบาย ไร้เสาบังสายตา และมีระบบดูดซับเสียงที่เหมาะสมกับกิจกรรมจัดเลี้ยง ประชุม และอเนกประสงค์ ทำให้ห้องนี้เป็นห้องที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อน

         เมื่อมาเยือน และพักผ่อนที่บ้านมณีแดงท่านจะพบว่าท่านได้มีโอกาสสัมผัสอาคารที่ประหยัดพลังงานสูงสุดในยุคนี้ โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสัมผัสธรรมชาติไม่เป็นรองใคร โดยที่ท่านจะได้มีโอกาสช่วยลดโลกร้อนผ่านการประหยัดพลังงานและสภาพแวดล้อมที่มีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าชายเลนที่ดูดซับปริมาณคาร์บอนได้มากกว่า 2 เท่าของป่าทั่วไป

         การมาพักผ่อนที่นี่เท่ากับท่านได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโลกอนาคตและคนรุ่นใหม่…….

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.