บ้านโฟม

ราคา

วันเสาร์

พัก 5-6 คน ราคาคนละ 1,700 บาท/ต่อคน

ใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวด้วยกัน 1,020 บาท/ต่อคน

(เริ่ม 1 มกราคม 2564)

 

วันธรรมดา

สามารถดูราคาวันธรรมดาได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

*** ถ้าพักน้อยกว่าที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ***