กิจกรรมภายนอกบ้านมณีแดง

ล่องแพ ชมธรรมชาติ ชมการเลี้ยงหอยนางรม ชมเหยี่ยวแดงและให้อาหารเหยี่ยวแดง

กิจกรรมภายในบ้านมณีแดง